3.0Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)
Responsable
del tractament
Dades de contacte
del responsable
DISSENY I PUBLICITAT OPTIM.GR, S.L.
C/ Mirador, 7 – 43791 ASCÓ, NIF B43995448
Tel. 977 40 41 45
Termini de conservacióLa previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
DestinatarisDestinatari de la cessióNo es preveu cap cessió de dades, excepte per previsió legal.
Finalitat de la cessióNo es preveu cap cessió.  
Legitimació de la cessióNo es preveu cap cessió.
Moviments internacionals de dadesNo es produeixen.
Transferència internacionalNo es produeixen.
Encarregats de tractamentLes dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
DretsQuins drets te?Qualsevol persona té dret a obtindré la confirmació sobre el tractament de les seves dades. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides. En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Com pot exercitar-los?Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a  info@optim.gr.  Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d’un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l’AGPD: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Possibilitat de reclamar davant de la AEPDAixí mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid
3.1Formulari 1 – CONTACTE
Textos Legals Versió 2   06-2018
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació bàsica)
ResponsableDISSENY I PUBLICITAT Optim.gr, S.L.
FinalitatRecollida de les dades per atendre les seves consultes i l’enviament d’informació periòdica dels nostres productes i serveis per mitjans electrònics sempre que ens autoritzi al seu tractament.
LegitimacióConsentiment de l’interessat.
DestinatarisNo es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
DretsAccedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicionalPot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:  optim.gr