Lo Llaut

Lo Llaüt

  • Portada d'un llibre amb diferents joguines, totes fetes a partir de canyes. Amb un quadrat de color verd clar al centre que emmarca el títol i el nom de l'autor del llibre amb un color verd més fosc.
  • Portada d'un llibre amb diferents joguines, totes fetes a partir de canyes. Amb un quadrat de color verd clar al centre que emmarca el títol i el nom de l'autor del llibre amb un color verd més fosc.
  • Portada d'un llibre amb diferents joguines, totes fetes a partir de canyes. Amb un quadrat de color verd clar al centre que emmarca el títol i el nom de l'autor del llibre amb un color verd més fosc.